Entré

För att kunna komma in på STUK när det är pub eller nattklubb måste man ha giltig ID-handling. För vissa event så som Tentaröj krävs även giltigt studentlegitimation alt. gå i sällskap som gäst till en student.

Läs här om gästbiljetter!

Även anställda vid LTU och närliggande företag får komma in, vid uppvisande av personligt visitkort från företaget eller liknande.

Endast på lördagar tar vi ut entréavgift på 70 kronor för studenter (icke kårmedlemmar) och 90 kronor för gäster. Kårmedlemmar i Luleå Studentkår och Teknologkåren betalar endast 50 kronor. Observera att du måste kunna uppvisa att du är Kårmedlem.

Vid bokning av gästbiljett gäller följande: Du ska vara student vid LTU samt närvara vid gästens ankomst. Både studenten och gästen måste visa giltig legitimation, studenten skall även visa ett giltigt studentlegitimation. Mer specifik info finns på sidan om gästbiljetter.

 

Observera även att undantag kan ske från ovan nämnda pris och dag vid speciella tillställningar.