Gästbiljetter

Gästbiljetter används vid speciella event som är avsedda för studenter. Så som Tentaröj och Nolleperioden mm, övriga event är öppna även för ickestudenter.

Vilka kan gå in utan gästbiljett? Om du är student, irrelevant av studieort, så är du välkommen in på STUK utan någon gästbiljett. De enda kraven är att du skall kunna uppvisa GILTIG studentlegetimation (så som mecenat, studentkortet, kårkort etc.) samt giltig ID-handling.

Du som studerande vid LTU kan man maximalt ta med 2 gäster in på STUK.

Vid ingång till STUK skall studenten och dess gäster vara närvarande samtidigt, där alla parter måste uppvisa giltig legitimation och studenten skall även uppvisa en giltig studentlegetimation.

Bokning av gästbiljetter online går bara att göra för större event kvällar vi har öppet längre än 22:00.

Vi använder oss av ett biljettssystem för att boka gästbiljetter. Ni går in på vår facebooksida STUKatnight där hittar ni en länk till alla biljetter för kommande event till vänster i huvudmenyn. Läs igenom informationen för biljettbokningen, den ändras beroende på event.

Om något blir fel vid bokning av förköpsbiljetter eller gästbiljetter kan ni maila: support@biljettkiosken.se 

Här kan du läsa om vad som gäller vid entrén samt detaljerade priser.