Ägarna

Kårhusrestaurangen i Luleå AB ägs av de två studentkårerna i Luleå, Luleå Studentkår och Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet.

Aktiefördelning

Luleå Studentkår – 2/3
Teknologkåren – 1/3