Styrelsen

Kårhusrestaurangen i Luleå AB har en styrelse på 5 ledamöter. Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och tar strategiska och långsiktiga beslut. Styrelsen väljs av ägarna vid bolagsstämman.

Följande personer sitter i styrelsen:
Jan Wicén, Ordförande
Tony Karlberg
Gabriella Holmgren
Hampus Carlson
Alexander Johnson

Vill du kontakta styrelse så gör du det enklast via: Styrelsen@personal.stuk.nu